Zelfmoordgedachten? Bel met tel:113

AANDACHT VOOR PESTEN

Aandacht voor pesten hebben, is óók aandacht voor en sociale veiligheid en ongewenst gedrag! 

 

ANJA VAN DE WEERD

Aan het roer van Aandacht voor Pesten staat met veel bezieling en enthousiasme Anja van de Weerd.

Zij is specialist op het gebied van sociale veiligheid, ongewenst gedrag en pesten. De gevolgen pesten en trauma hebben haar speciale aandacht.
Zij was oprichter, woordvoerder en adviseur van Stichting Aandacht voor Pesten, naast de in 2019 helaas veel te vroeg overleden Mieke Elberts.

Anja is naast haar werkzaamheden voor Aandacht voor Pesten ook Kindercoach en Integratief Kinder- en Jeugdtherapeut.

Voor de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) recenseert zij vakinhoudelijke literatuur.

‘Met heel mijn hart wil ik in mijn leven iets doen wat anderen én mijzelf betekenis geeft’

Anja van de Weerd

Ongewenst gedrag en pesten is een enorm maatschappelijk probleem. Een probleem dat, ondanks alle inspanningen van de overheid bijna onoplosbaar lijkt. De cijfers liegen er niet om. 1 op de 5 ouderen wordt gepest. In een klas met 30 leerlingen hebben er 3 te maken met pesten. Ook op de werkvloer is het probleem groot. En bij mensen met een (L)VB is het schrijnend te zien hoe ontwrichtend pesten kan zijn.

Wanneer je verder kijkt dan de cijfers blijken de gevolgen van pesten in een mensenleven enorm te zijn. De tijd heelt de opgelopen emotionele wonden niet. Voor veel mensen blijven de ervaringen van onveiligheid en pijn levend en hebben zij er nog dagelijks mee te maken. Ik vind dit onverteerbaar. Er is namelijk veel kennis beschikbaar. Deze is alleen dusdanig versnippert te vinden dat het in mijn ogen niet meer toegankelijk is voor iedereen die meer wil weten. Veel kennis en ‘weetjes’ over ongewenst gedrag en pesten op die op internet staan zijn gewoonweg achterhaald.

‘We moeten ons goed realiseren dat achterhaalde kennis wordt gebruikt bij het maken van een pestprotocol, voor in de klas, door ouders, media én de overheid!’

Internet draagt er niet toe bij om enkele hardnekkige denkfouten over pesten te ontzenuwen zoals:

  • Pesten kan geen kwaad
  • Je wordt er sterker van als je te maken hebt met pesten
  • Bij plagen kan er sprake zijn van een beetje agressie
  • Pesten is bewust en expres

Mijn kracht ligt in kennis en expertise over sociale veiligheid, ongewenst gedrag en pesten. Hierin ligt de basis voor alle activiteiten en interventies die Aandacht voor Pesten ontplooit en ontwikkeld. Naast het herkennen en aanpakken van ongewenst gedrag als het plaatsvindt is ook het voorkomen ervan van groot belang.

 

 

‘Ik blijf mij onverminderd inzetten om in gesprek te komen met de overheid om mijn inzichten te delen. Het is mijn diepste overtuiging dat deze de oplossing vormt voor de sociale veiligheid waar we zo ontzettend naar op zoek zijn. Ik ben een vrouw met een missie dus…’
Anja van de Weerd

 

  • Mede auteur van het handboek ‘Samen bouwen aan een succesvol pestprotocol-(L)VB’. Het handboek is in samenwerking met Wendy van der Klift in opdracht van Stichting Aandacht voor Pesten geschreven. 
  • Ontwikkeling van PestenBingo (onderwijs en (L)VB)
  • Ontwikkeling van het landelijke project ‘Gepest en dan?’: Themacafés en gastlessen over pesten voor mensen met een LVB
  • Adviseringen bij individuele hulpvragen en vragen vanuit de overheid, het onderwijs, het bedrijfsleven en de hulpverlening
  • Advisering en kennisdeling media
  • Deelname aan de expert-meeting van het Ministerie van Onderwijs met betrekking tot de vorming van de anti-pest wetgeving in het onderwijs 2015