Zelfmoordgedachten? Bel met tel:113

AANDACHT VOOR PESTEN

Aandacht voor pesten is óók aandacht hebben voor sociale veiligheid en ongewenst gedrag!

 

AMBASSADEUR HELEEN DE MOOIJ-LUBBERS

Pesten, ook jij hoort erbij !!

Aandacht voor pesten, aandacht is het toverwoord wat eenieder verdient.
Aandacht voor alle partijen, de gepeste, de pester en de meelopers, iedereen die erbij betrokken is.

Als ervaringsdeskundige en professional binnen dit onderwerp ben ik ook zelfstandig werkzaam als coach en spreker.
Jaren terug heb ik contact opgenomen met Aandacht voor Pesten of ik iets voor deze belangrijke organisatie kan betekenen.

Het woord Aandacht trok mijn aandacht om het juiste te mogen betekenen voor het belangrijk onderwerp Pesten en wat we met elkaar daar samen aan kunnen doen.
Vele organisaties en protocollen zie ik voorbij komen rond dit onderwerp wat heel goed is en tegelijk is het bijzonder te zien waar er geschreven wordt wat er niet kan, niet mag en soms een gemis om te lezen wat we wel kunnen doen.
Waar Pesten op korte en lange termijn veel pijn en verdriet kan veroorzaken is het begrijpelijk dat er vaak ook gesproken wordt in bescherming voor de gepeste en aanpak voor de pester.

Als we werkelijk het verschil met elkaar mogen maken is het van belang te weten dat iedereen erbij hoort. Dat we mogen kijken voorbij gedrag. Dat we gaan zien dat een ieder die met pesten te maken heeft, de pester, de gepeste, de meelopers de aandacht verdient om weer opnieuw gezien te worden.

Als meisje voelde ik mij ook minder gezien en werd ik in mijn onzekerheid veel gepest en als “dochter van..” die ook nog lastig kon leren was ik het mikpunt van stevige pesterijen.
Gelukkig had ik een warm thuis en altijd geleerd verder te kijken.
 Zelfs bij die ene jongen die in een bepaalde periode de pester was en zijn meelopers aanmoedigde mij te “pakken” bleef ik altijd nieuwsgierig in “waarom”. Als kind was ik natuurlijk ook bang van hem en wanneer je net te vaak hoort dat je niets voorstelt, er niet mag zijn, uitgesloten wordt is het soms een taak om te blijven staan in eigen waarde en deze weer terug te vinden.

Nieuwsgierigheid en vertrouwen hebben mij de kracht gegeven altijd in liefde verder te kijken.

Toen bracht dit ook door werkelijk te kijken in hoeveel leed deze jongen toen zat, ook zo op zoek naar zijn eigen waarde vanuit zijn eigen zware verdrietige thuissituatie waar hij in zat.

Mijn uitnodiging is ook om te zien dat pesten verder gaat dan op het schoolplein. Onderschat niet het online pesten, waar iets wordt geschreven zonder erover na te denken wat de impact is en degene die het leest blijft er over denken.
Het pesten op de werkvloer vraagt ook om erkenning. Daarom verdient dit onderwerp de juiste aandacht in alle doelgroepen op alle niveau’s.

Pesten is eigenlijk ook een vorm van stelen. Stelen van eigen waarde. Zij die steelt is op zoek naar eigen waarde, zij die bestolen wordt verliest een stukje eigen waarde.

Pesten verdient de aandacht, bewustwording en deskundigheid waarbij het zo van belang is er werkelijk waarde aan te geven waarbij de eigen waarde weer mag zijn bij eenieder die hier mee te maken heeft. Veiligheid is de basis waarbij ieder kind, ieder mens kan groeien en haar eigen talent kan laten zien.

Er altijd een keerzijde aan de medaille zit. Heb de moed om verder te kijken, en iemand te erkennen in zijn of haar identiteit en verhaal. Alleen vanuit respect voor jezelf en de ander kan een positieve gedragsverandering wederzijds plaatsvinden.

Mijn missie is het geworden om kinderen en volwassenen weer in contact te brengen met hun eigen mogelijkheden en talenten, hun eigen kracht.
“We kunnen niet van alle mensen dezelfde sterren maken. Maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren.”  

De weg naar Eigen Kracht vraagt om aandacht, steun, inzicht en veiligheid. Weten dat ook jij erbij hoort.
Laten we elkaar meer complimenten geven dat zijn de gratis kadootjes die we altijd bij ons hebben.
Pesten was van toen en nu, het verdient de aandacht.  

“Jij bent zoveel meer dan je denkt” 

Laten we samen echt kijken en echt luisteren naar elkaar, zonder oordeel, waarbij ieders APK (Authentieke Persoonlijke Kwaliteiten) zichtbaar mag zijn.
In liefde, de universele kracht die we met de juiste aandacht aan elkaar mogen doorgeven.

Heleen de Mooij – Lubbers
Ambassadeur Aandacht voor Pesten

Wat u zelf kunt doen!

De eerste stappen zijn: herkenning, erkenning en acceptatie van datgene dat u overkomen is en bij u heeft achtergelaten.
Actief aan de slag gaan met datgene wat u als beperking ervaart, kan helpen. Heeft u moeite met sociale situaties?
Is het lastig om grenzen aan te geven? Het kan helpen om een zelfverdedigingscursus voor senioren te volgen.
Ook yoga of een meditatiecursus kunnen helpen om spanning, angst en stress te verminderen.