Zelfmoordgedachten? Bel met tel:113

AANDACHT VOOR PESTEN

Aandacht voor pesten is óók aandacht hebben voor sociale veiligheid en ongewenst gedrag!

 

Handboek ‘Samen bouwen aan een succesvol Pestprotocol-(L)VB’

Nu verkrijgbaar voor slechts 49,00 euro incl. BTW en verzending. Normale prijs 69 euro.
In opdracht van Stichting Aandacht voor Pesten is het Handboek ‘Samen bouwen aan een succesvol Pestprotocol-(L)VB’ ontwikkeld en geschreven.
Hoe gek het ook mag klinken, een belangrijke praktische en daarnaast preventieve tool als een pestprotocol voor mensen met een (L)VB, blijkt niet te bestaan.

Uit de vele gesprekken die de Stichting de afgelopen 10 jaar heeft gevoerd met mensen met een (L)VB, blijkt dat er dringend aandacht nodig is voor pesten en de gevolgen daarvan bij deze groep kwetsbare mensen.
In de Rapportage van het VN-Verdrag Handicap staat geschreven dat veel mensen met een beperking zich niet gehoord, niet betrokken bij de maatschappij en nog steeds gediscrimineerd voelen.
Om tegemoet te komen aan de roep om hulp vanuit de mensen met een (L)VB en aan te sluiten bij  de grote vraag naar praktische handvatten van de betrokken organisaties en instellingen, heeft de Stichting Aandacht voor Pesten de taak op zich genomen om een format te ontwikkelen dat helpt bij het op maat bouwen van een ‘levend’ Pestprotocol met sociale veiligheid als rode draad.
 
In het Handboek ‘Samen bouwen aan een succesvol Pestprotocol-(L)VB’ wordt het Format Pestprotocol Aandacht voor Pesten-(L)VB geïntroduceerd.
Het Pestprotocol Aandacht voor Pesten-(L)VB is bedoeld voor organisaties en instellingen die mensen met een (L)VB ondersteunen, in de domeinen wonen, werk en dagbesteding.
Het pestprotocol wordt in samenwerking met cliënten, bewoners en medewerkers gebouwd. In het Pestprotocol-(L)VB beschrijft de organisatie wat er gedaan wordt om pesten te herkennen, voorkomen en aan te pakken en wat de rol daarin is van cliënten met een (L)VB ende medewerkers.

In het Handboek staat aangegeven welke
onderwerpen er beschreven moeten worden met betrekking tot sociale veiligheid en pesten om een succesvol pestprotocol te verkrijgen.
De daarbij behorende Kennisbouwstenen leveren hiervoor de benodigde informatie, praktische handvatten en inspiratie. Hierin worden ook lastige taboe-onderwerpen, zoals zelfdoding, trauma, en de rol van de begeleider niet uit de weg gegaan.
 
De inhoud van de Kennisbouwstenen is gebaseerd op de actuele kennis en de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten over pesten. De visie en uitgangspunten van de organisatie met betrekking tot sociale veiligheid en pesten vormen het fundament van het Pestprotocol-(L)VB.

Het uiteindelijke Pestprotocol-(L)VB zal een levend en actief document zijn binnen de organisatie. Een document met een warm zorghart, welke door het gezamenlijk bouwen breed wordt gedragen door alle betrokkenen. Dit Handboek zou op iedere locatie, afdeling of woongroep aanwezig moeten zijn.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Heleen Lubbers (dochter van oud-premier Lubbers) hebben een voorwoord geschreven om de importantie van dit Handboek te benadrukken.

Aanbieding:
Wij hebben een fantastische aanbieding!
Koop nu het boek van 69 euro voor 49 euro!
Wij verzenden natuurlijk ook naar het buitenland. Hier worden dan wel verzendkosten voor in rekening gebracht.
Presentatie door ambassadeur Heleen de Mooij-Lubbers van het Handboek ‘Samen bouwen aan een succesvol Pestprotocol (L)VB’
Caron (LFB) is blij met het verschijnen van het Handboek ‘Samen bouwen aan een succesvol Pestprotocol (L)VB’