home
informatie
 De rechten van het kind
 Kinderen tot 12 jaar
 Jongeren van 12-18
 Mensen met een licht verstandelijke beperking
 Pesten op de werkplek
 Dossier pesten
 Dossier medisch
 De gevolgen van pesten
 Aandacht voor pesten op scholen
 The biggest wake-up call ever
 Mijn verhaal
 Mijn gedicht
 Mijn muziek,video
 

Welkom op de website van de Stichting Aandacht voor Pesten!

De Stichting Aandacht voor Pesten is een landelijk steunpunt op het gebied van Pesten. Kinderen, jongeren, volwassenen, waaronder ook ouderen, kunnen op deze website terecht voor informatie. Wij zijn er voor de gepeste, de omstanders en ook voor de pester. Hulp kan worden gezocht bij één van de vele bij de Stichting aangesloten hulpverleners. Ook organisaties en instellingen kunnen voor hun vragen bij de Stichting terecht. De Stichting vraagt tevens aandacht voor die mensen in de samenleving die door hun ’anders zijn’ sneller te maken kunnen krijgen met pesten, zoals bijvoorbeeld: mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, mensen met een andere seksuele geaardheid of mensen die door ras of huidskleur anders zijn.

Pesten is van alle leeftijden. Pesten vindt plaats overal waar mensen zijn, zoals: op het schoolplein, op straat, op het sportveld en op de werkvloer. Verrassend genoeg is uit onderzoek gebleken dat zelfs in woonzorgcentra met grote regelmaat gepest wordt (1 op de 5 ouderen wordt gepest). Pesten heeft een enorme impact op het leven van iemand die gepest wordt. Niet alleen tijdens de periode dat iemand gepest wordt, maar ook lang daarna. De gevolgen van pesten beperken zich vaak niet alleen tot emotionele schade. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat pesten zelfs hersenbeschadiging tot gevolg kan hebben.

Initiatiefnemers Anja van de Weerd en Mieke Elberts zijn beiden Kindercounselor en Kinder- en Jeugdtherapeut. In hun praktijken 'Blij met JeZelf' en 'Typisch Jij!' worden ze regelmatig geconfronteerd met pesten en de schrijnende gevolgen hiervan. Stilstaan en alleen maar toekijken is geen beweging. Juíst beweging is nodig om iets te veranderen. Het doel van de Stichting is duidelijk; dit doel is AANDACHT. Aandacht als je gepest wordt, aandacht als jij vroeger gepest werd, aandacht als jij de pester bent, maar ook grote aandacht voor de gevolgen van pesten. De Stichting Aandacht voor Pesten wil een bijdrage leveren aan een wereld waarin we met respect omgaan met elkaar en waarin aandacht is voor een veilige woon-, werk- en leefomgeving.

De opzet van deze website is heel divers en daardoor uniek in haar soort. Er wordt én informatie gegeven én directe hulpverlening aangeboden. Ook vindt er support plaats door bekende Nederlanders aan kinderen, jongeren en volwassenen die gepest worden of zijn. De bekende Nederlanders stellen een videoboodschap of een persoonlijke brief beschikbaar en steken zo iedereen die dat nodig heeft een hart onder de riem. Het deel van de website waarin bekende Nederlanders hun steun betuigen (supporten) zien wij als een levend document. Het moet uitgroeien tot iets groots. Dit is ook het geval in Amerika waar president Barack Obama een belangrijke rol speelt in een soortgelijk initiatief. Het is in Amerika een sneeuwbaleffect geworden en het helpt echt! Hieronder de link van de oproep van President Barack Obama: