home
informatie
 De rechten van het kind
 Kinderen tot 12 jaar
 Jongeren van 12-18
 Mensen met een licht verstandelijke beperking
 Pesten op de werkplek
 Dossier pesten
 Dossier medisch
 De gevolgen van pesten
 Aandacht voor pesten op scholen
  basis- en middelbare scholen
  pabo's
  hoe herken ik als leerkracht pestgedrag
  hoe creer ik als leerkracht een veilige omgeving
  redenen voor pestgedrag op het voortgezet onderwijs.
 The biggest wake-up call ever
 Mijn verhaal
 Mijn gedicht
 Mijn muziek,video
 

Pesten hoort erbij

Op alle scholen wordt gepest, dat is helaas een gegeven. Zoals op onze site te lezen is, is pesten een heel groot probleem met een enorme impact op het leven van een kind. En wat nu ook wel duidelijk is, is dat het niet ophoudt, nadat het pesten is gestopt. De rest van zijn of haar leven kan het kind er last van houden. Er moet dus bij de basis van het pesten iets gebeuren. Op heel veel scholen is al een anti-pest protocol aanwezig, alleen moet dit dan ook nog omgezet worden in een actief anti-pest beleid. Maar scholen moeten al zoveel. Veel meer dan alleen lesgeven, waar de scholen uiteindelijk voor bedoeld zijn. Maar als er gepest wordt in een klas, is het niet alleen voor het slachtoffer-zélf een verschrikking. De hele klas heeft hier last van. De sfeer is verpest, de kinderen voelen zich niet meer veilig! Voor de leerkracht is het lesgeven vaak een stressvol gebeuren. Er kan daardoor minder efficiënt gewerkt worden. Het zal voor de school veel winst opleveren als de sfeer verbetert. Daarbij komt nog dat als ouders lezen (of horen via andere ouders) dat er op school een actief anti-pestbeleid wordt gevoerd, ouders veel eerder geneigd zijn hun kind op deze school te plaatsen. Het is voor ouders namelijk belangrijk te weten dat hun kind zich op school veilig kan voelen en zijn of haar schooltijd doorbrengt in een veilige omgeving!

Een anti-pestbeleid werkt alleen als iedereen er actief bij betrokken is. De leerkrachten, de kinderen, de ouders en ook het schoolbestuur. Als de regels duidelijk zijn voor alle betrokkenen, dan is het makkelijker om elkaar daarop aan te spreken. Het is voor alle scholen belangrijk dat iedereen weet -zowel leerkrachten als leerlingen- wat het beleid precies inhoudt en hoe het beleid werkt. Kinderen, maar ook ouders, moeten weten wat ze kunnen doen als er signalen zijn dat er gepest wordt. Leerkrachten moeten weten wat er van hen wordt verwacht in dergelijke situaties. Zowel kinderen, als ouders als ook leerkrachten moeten zich gesteund voelen door het beleid. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen. Pas dan kun je spreken van een goed anti-pestbeleid.