home
informatie
 De rechten van het kind
 Kinderen tot 12 jaar
 Jongeren van 12-18
 Mensen met een licht verstandelijke beperking
 Pesten op de werkplek
 Dossier pesten
 Dossier medisch
 De gevolgen van pesten
 Aandacht voor pesten op scholen
  basis- en middelbare scholen
  pabo's
  hoe herken ik als leerkracht pestgedrag
  hoe creer ik als leerkracht een veilige omgeving
  redenen voor pestgedrag op het voortgezet onderwijs.
 The biggest wake-up call ever
 Mijn verhaal
 Mijn gedicht
 Mijn muziek,video
 

Hoe herken ik als leerkracht de signalen?

 • De gepeste is vaak betrokken bij samenscholingen of opstootjes in de klas of op de speelplaats;
 • De leerling is vaker afwezig; gaat niet graag naar school;
 • De leerling zoekt de veiligheid van de leerkracht op;
 • Een leerling wordt door klasgenoten vaak met een bijnaam aangesproken;
 • Er is een verhoogde kans op psycho-somatische klachten (hoofdpijn, buikpijn);
 • De schoolresultaten van de leerling gaan plotseling achteruit;
 • De leerling wordt dikwijls als laatste gekozen bij het indelen van groepjes (sportles, groepswerk);
 • De leerling isoleert zich van de anderen, soms met één vriend(in);
 • De leerling is vaak alleen en buitengesloten tijdens pauzes en tijdens het overblijven;
 • De leerling blijft dicht bij de onderwijzer staan bij pauzes en bij het overblijven;
 • Opvallend vaak zijn er spullen kapot of verdwenen bij een leerling;
 • Een leerling is vaak betrokken bij vechtpartijtjes, scheldpartijen etc.;
 • Een leerling is steeds het mikpunt van "grapjes". Pen weggooien, etui overgooien, stoel wegzetten etc.;
 • De leerling gedraagt zich gestresst, ongelukkig en depressief;
 • De leerling gedraagt zich schichtig, durft iemand niet aan te kijken etc.;
 • De schoolprestaties gaan langzaam achteruit;
 • De sfeer in de klas is niet goed;
 • De leerkracht voelt instinctief aan dat er "iets" niet klopt in de klas, maar kan niet traceren waar dit gevoel vandaan komt.