home
informatie
 De rechten van het kind
 Kinderen tot 12 jaar
 Jongeren van 12-18
 Mensen met een licht verstandelijke beperking
 Pesten op de werkplek
 Dossier pesten
 Dossier medisch
 De gevolgen van pesten
 Aandacht voor pesten op scholen
  basis- en middelbare scholen
  pabo's
  hoe herken ik als leerkracht pestgedrag
  hoe creer ik als leerkracht een veilige omgeving
  redenen voor pestgedrag op het voortgezet onderwijs.
 The biggest wake-up call ever
 Mijn verhaal
 Mijn gedicht
 Mijn muziek,video
 

Lessen over pesten?

Op iedere Pabo worden mensen opgeleid tot bevoegde leerkrachten. Het is niet zomaar een opleiding, want als je eenmaal gediplomeerd bent, rust er een zware verantwoording op je. Je werkt tenslotte niet met machines, maar met kinderen. Kinderen die nog maakbaar, maar ook breekbaar zijn...

En wie herinnert zich niet die ene uitspraak van die bepaalde leerkracht waar je nu nóg last van hebt. Die ene uitspraak waar je -onbewust van het effect ervan- nu nog naar leeft. Of dat gesprekje waardoor je wist waar je kwaliteiten lagen, zodat je bent geworden wie je nu bent.

Als eenmaal het felbegeerde papiertje is behaald, gaat het pas écht beginnen. Een klas kinderen voor je, die je van alles mag leren. Je geeft de kinderen iets mee waar ze de rest van hun leven iets aan hebben. En daar mag je met recht trots op zijn. Leerkracht zijn is een ontzettend mooi vak, waar je heel veel goeds mee kunt doen. Voor duizenden kinderen, door de jaren heen.

Soms gaat het niet zo goed met de kinderen in de klas. En heel vaak heb je dat zelf niet in de gaten. Er wordt gepest in je klas en een kind is daarvan de dupe. Voor nu, maar vaak ook voor de rest van zijn of haar leven. Dit is iets om bij stil te staan. Waarschijnlijk merk je soms wel iets aan de klas of aan een bepaald kind, maar kun je het niet plaatsen. Als je wel merkt dat er in jouw (of één van jouw) klas(sen) gepest wordt, dan weet je nog niet altijd wat je moet doen. Meestal is er wel een pestprotocol. Onderzoek heeft uitgewezen dat leerkrachten maar al te vaak niet goed weten waar het protocol zich bevindt en wat men er precies mee moet te doen. Of het is door tijdgebrek niet goed doorgesproken.

In Nederland is er op het gebied van pesten veel expertise. Kennis van het ontstaan van pestgedrag, inzicht in groepsdynamieken (bijvoorbeeld: hoe kun je ervoor zorgen dat een klas zich emotioneel veilig voelt), bewustwording van de sociale, emotionele en fysieke gevolgen van pesten. Nu pas blijkt uit wetenschappelijk onderzoek wat de gevolgen van pesten zijn op de ontwikkeling van de hersenen! Ingrijpen is dus noodzakelijk en is een plicht.

We pleiten ervoor om met leerkrachten, scholen en Pabo’s nog meer de kennis te delen die er is. Zodat tijdig ingrijpen zal voorkomen dat kinderen die dag in dag uit gepest worden,'levenslang' krijgen. Lessen over pesten als vast onderdeel van de Pabo is belangrijk.

 

Leerkrachten zullen -door de kennis die ze op dit gebied in huis hebben- nog zekerder omgaan met situaties die zich voordoen rondom pesten. In een klas waar leerlingen zich veilig en gerespecteerd voelen, zal pesten geen kans krijgen. Ook op het cognitieve gebied zal dit zijn vruchten afwerpen. Het is belangrijk dat leerkrachten zich op hun beurt ook veilig voelen. Dat ze zich gesteund voelen. Dat er voor hen tijd wordt vrijgemaakt om zich te kunnen verdiepen in dit thema. De leerlingen zullen op hun beurt profiteren van de aldus ontstane, veilige omgeving, waarin zij zich ondersteund kunnen voelen. Het is daarom voor alle partijen een win-win situatie.