home
informatie
 De rechten van het kind
 Kinderen tot 12 jaar
 Jongeren van 12-18
 Mensen met een licht verstandelijke beperking
 Pesten op de werkplek
 Dossier pesten
 Dossier medisch
  alles over stress
  pesten en hersenschade
  emotionele mishandeling verandert de hersenen
  chronische pijn door pesten
  eenzaamheid, effect op de gezondheid
 De gevolgen van pesten
 Aandacht voor pesten op scholen
 The biggest wake-up call ever
 Mijn verhaal
 Mijn gedicht
 Mijn muziek,video
 

Alleen zijn is één van de ergste dingen die een mens kan overkomen.

Wanneer je gepest wordt, wordt je buitengesloten. Je doet niet mee en mag niet meedoen. Je staat buiten de groep. Dit buiten de groep staan heeft groot effect op hersenen. We zijn per slot van rekening sociale mensen die in groepen leven. Om nu buiten zo'n groep gezet te worden, wordt ervaren als zeer onveilig. Uit onderzoek blijkt nu, dat het in isolement verkeren één van de grootste ziektenveroorzakers is. Onderzoekers van de Brigham Young University in Utah en de Universty of North Carolina in Chapel Hill voerden een review uit van 148 onderzoeken. In totaal waren hierbij meer dan 300.000 deelnemers betrokken. Ze concludeerden dat sociaal isolement één van de grootste riscicofactoren voor de gezondheid is.

Bron:PLoP Med 2010; 7:e1000316.