home
informatie
 De rechten van het kind
 Kinderen tot 12 jaar
 Jongeren van 12-18
 Mensen met een licht verstandelijke beperking
 Pesten op de werkplek
 Dossier pesten
 Dossier medisch
  alles over stress
  pesten en hersenschade
  emotionele mishandeling verandert de hersenen
  chronische pijn door pesten
  eenzaamheid, effect op de gezondheid
 De gevolgen van pesten
 Aandacht voor pesten op scholen
 The biggest wake-up call ever
 Mijn verhaal
 Mijn gedicht
 Mijn muziek,video
 

Het effect van verwaarlozing, uitschelden en vernederen.

Wetenschappers hebben bij volwassenen onderzoek gedaan naar de effecten van emotionele mishandeling in hun jeugd. Bij langdurig pesten kun je spreken van emotionele mishandeling.

Er werd gekeken naar het effect van mishandeling op de hersenen. Het bleek dat een gebied in het voorste deel van de hersenen kleiner was dan bij de groep die -naar hun zeggen- nooit mishandeld of verwaarloosd was. Kinderen die in hun jeugd te maken hebben gehad met bijvoorbeeld emotionele mishandeling, hebben in hun latere leeftijd meer kans op depressies of angststoornissen.