home
informatie
 De rechten van het kind
 Kinderen tot 12 jaar
 Jongeren van 12-18
 Mensen met een licht verstandelijke beperking
 Pesten op de werkplek
 Dossier pesten
  waarom kinderen pesten
  pesten of plagen
  waarom ik
  wat kun je doen als je gepest wordt
  wat te doen als je zelf pest
  wat kun je als ouder doen als je kind wordt gepest
  feiten en cijfers
  waarom pesten schadelijk is voor de gezondheid
  ben jij een pester
  herken de waarschuwingssignalen
  pesten en hersenschade
  alles over stress
  emotionele mishandeling verandert de hersenen
  chronische pijn bij pesten
  eenzaamheid, effect op de gezondheid
 Dossier medisch
 De gevolgen van pesten
 Aandacht voor pesten op scholen
 The biggest wake-up call ever
 Mijn verhaal
 Mijn gedicht
 Mijn muziek,video
 

Lees dit......

We weten allemaal dat er heel veel gepest wordt. Pestgedrag is schadelijk tot zeer schadelijk voor kinderen. Pesten is schadelijk voor het slachtoffer, maar (wat velen niet weten) ook voor de pester. Over de gevolgen van de pester wordt eigenlijk nooit zo nagedacht. De eerste aandacht gaat namelijk naar het slachtoffer en terecht. Maar ook voor de pester kunnen de gevolgen aanzienlijk zijn:

  • Zo leren zij niet om op een goede manier om te gaan met frustratie en agressie.
  • Ze leren niet om respect te hebben voor andere mensen, met alle gevolgen van dien.
  • Ze zullen ook geen inzicht krijgen in de gevolgen van hun eigen daden, dat leren ze namelijk niet. Ze zijn spreekwoordelijk doof en blind voor wat zij hun slachtoffer(s) aandoen.
  • Zij krijgen het gevoel alles te kunnen maken en dit werkt zeker ook door buiten schooltijd.

 

Dan Olweus, een Noor van Zweedse origine is de grondlegger van een groots anti-pestonderzoek onder 5.171 leerlingen. Hij stelt dat jongeren die agressief zijn en anderen treiteren, een vrij groot risico lopen op latere leeftijd ander probleemgedrag te ontwikkelen, zoals criminaliteit en alcoholmisbruik. Reden voor deze stelling is dat pestkoppen in het algemeen positief staan ten opzichte van geweld en het gebruik van geweld. Verder worden ze gekenmerkt door impulsiviteit en een sterke behoefte anderen te domineren. Deze karaktereigenschappen hebben ze zich in hun jeugd eigengemaakt, onder andere door te pesten, en zullen worden voortgezet in hun verdere leven.

Wie pesten (mee)?

De pester/ de hoofddader

Deze begint meestal met pesten. Hij of zij is de aanvoerder voor de andere klasgenoten. Hij of zij demonstreert zijn/haar macht en is toonaangevend voor het pesten. De hoofddader is het voorbeeld en vertoont meestal agressiever gedrag dan de andere kinderen uit de klas.

De mededaders willen deel uitmaken van de macht van de hoofddader. Zij imiteren dit gedrag en beginnen zelf ook te pesten. Dit doen ze om bij de leider in de smaak te vallen. Agressief gedrag wordt vooral geïmiteerd als de voorbeeldfiguur positieve versterking krijgt -beloond wordt- en dus niet gestraft wordt. Dat is de verklaring voor het feit dat kinderen met een geringe bereidheid tot agressie, toch andere kinderen onderdrukken. Ook voelt men zich minder verantwoordelijk als er meerdere personen mee doen. Hierdoor worden namelijk de schuldgevoelens van de betrokkenen verminderd. De gedogers De gedogers kijken naar het pesten zonder in te grijpen. Een aantal van hen vindt pesten leuk, andere gedogers zijn bang. De lol over pesten is dubbel, enerzijds amuseert men zich met de daders, anderzijds zijn ze ontzettend opgelucht dat ze zelf niet het slachtoffer zijn. Dit geldt ook voor de gedogers die bang zijn voor pesten. Ze hebben medelijden met het slachtoffer, maar zijn tegelijkertijd ook doodsbang om zelf het slachtoffer te worden. Bron:Pesten op school, Dieter en Gita Krowatschek.

Stop nu met pesten

Wees sterk en neem het besluit om vanaf nu niet meer te pesten!! Je zult versteld staan wat er allemaal veranderd. Niet alleen de slachtoffers en iedereen die bang voor je was, maak je superblij. Maar je zult merken dat het op jou zelf ook een positieve uitwerking heeft. Je hebt het niet nodig om te pesten. Je kunt namelijk heel sterk zijn door juist niet te pesten. Want Pesten is een zwakte! Als je stopt met pesten zul je merken dat je gewaardeerd wordt om wie je werkelijk bent en niet omdat ze bang voor je zijn of omdat ze geen zin hebben om zelf gepest te worden. Je zult merken dat je nu echte vrienden krijgt waar je gewoon leuke dingen mee kunt doen en waar je mee kunt praten. En last but not least: Je kunt TROTS zijn op jezelf!