home
informatie
 De rechten van het kind
 Kinderen tot 12 jaar
 Jongeren van 12-18
 Mensen met een licht verstandelijke beperking
 Pesten op de werkplek
 Dossier pesten
 Dossier medisch
 De gevolgen van pesten
 Aandacht voor pesten op scholen
 The biggest wake-up call ever
 Mijn verhaal
 Mijn gedicht
 Mijn muziek,video
 

De gevolgen van pesten worden helaas schromelijk onderschat. De gevolgen van gepest zijn, hebben maar al te vaak een levenslange impact.

 

Tegenwoordig -nu pesten op de kaart wordt gezet- komen er steeds meer verhalen naar buiten van mensen die hun mond eindelijk open durven te doen. Vaak hebben zij jaren angstvallig gezwegen. Ook komt er nu iets meer (wetenschappelijk) onderzoek naar de lichamelijke en emotionele gevolgen van pesten op korte en op lange termijn. Bij de Stichting komen regelmatig verhalen binnen van mensen die met pesten te maken hebben (gehad). De onderstaande thema's zien wij hierin steeds terugkomen.

 • Minderwaardig en eenzaam voelen
 • Op school gaat het niet goed
 • De angst voor school verdwijnt vaak nooit meer
 • Bang zijn om nieuwe vrienden te maken; bang om teleurgesteld te worden
 • Depressiviteit en zelfmoord
 • Gaan geloven wat de pester(s) zeggen of gezegd hebben Buitengesloten voelen
 • Onzeker worden, ook bij iedere nieuwe stap die gemaakt wordt in het leven
 • De schoolresultaten gaan achteruit en hiermee ook het zelfbeeld. Dit kan leiden tot vroegtijdige schoolverlating
 • Faalangst: niets meer durven zeggen uit angst uitgelachen te worden
 • Achterdochtig worden. Niemand meer geloven. Ook niet de mensen die het wel goed menen

Op zowel korte- als lange termijn kunnen we de gevolgen onderverdelen in psychische, sociale en lichamelijke gevolgen.

 

De psychische gevolgen kunnen zijn:

 

 • Emotioneel zijn
 • Depressief zijn
 • Vermoeidheid
 • Allerlei angsten, zoals bijvoorbeeld het hebben van pleinvrees
 • Perfectionisme: je móet alles goed doen zodat niemand je uit kan lachen
 • Jezelf terugtrekken in een fantasiewereld
 • Jezelf pijn doen (automutilatie). Vaak in de vorm van snijden in je lichaam. Dit om andere (innerlijke) pijn maar niet te hoeven voelen
 • Suïcidegedachten (en helaas ook de uitvoering hiervan)
 • Psychiatrische ziekten (DSM 1V) zoals: persoonlijkheidsstoornissen, manisch depressief, (dwang)neuroses, psychoses en fobieën

   

  De sociale gevolgen kunnen zijn:

   

 • Weinig vrienden (gevolg van het opgelopen tekort aan sociale vaardigheden en de vaak blijvende angst om nieuwe contacten aan te gaan)
 • Moeite met het aangaan en het behouden van een relatie
 • Moeite met intimiteit en seksualiteit. Dit heeft alles te maken met het aangeven van grenzen van wie je werkelijk bent
 • Moeite met opleiding/werk. Juist in een nieuwe groep mensen bang zijn. Bang om te falen, bang om weer het slachtoffer te worden. Het omgaan met feedback kan moeilijk zijn;
 • Later ook moeilijkheden ervaren in de relatie met de eigen kinderen (er alles aan doen opdat zij niet gepest worden, met alle gevolgen van dien)
 • Angst voor groepen blijft vaak bestaan

   

  De lichamelijke gevolgen kunnen zijn:

   

 • Fysieke klachten, psychosomatische klachten
 • Slechte lichaamshouding. Je loopt en beweegt zoals je je van binnen voelt
 • Eetstoornissen zoals anorexia en boulimia
 • Automutilatie zoals hierboven beschreven
 • Slecht voor jezelf zorgen omdat je jezelf niets waard vindt
 • Hersenafwijkingen met alle gevolgen van dien (zie medisch dossier)