home
informatie
 De rechten van het kind
 Kinderen tot 12 jaar
 Jongeren van 12-18
 Mensen met een licht verstandelijke beperking
 Pesten op de werkplek
 Dossier pesten
 Dossier medisch
 De gevolgen van pesten
 Aandacht voor pesten op scholen
 The biggest wake-up call ever
 Mijn verhaal
 Mijn gedicht
  Gedicht 'Zeg stop tegen pesten' Joke de Bondt-Rieken
  Gedicht Michael van A, augustus 2013
  Gedicht 'littekens' juni 2013 (19)
  Schelden doet wel pijn, Yvonne Mulder
  Zelfgemaakt gedicht met foto door Marjan Pul Hendrikse februari 2013
  Gedicht geschreven door Michael van A, januari 2013
  Gedicht 'Kind zonder vader', geschreven door Michael van A. januari 2013
 Mijn muziek,video
 
ezelfgemaaktgedichtmetfotodoormarjanpulhendriksefebruari2013