home
informatie
 De rechten van het kind
 Kinderen tot 12 jaar
 Jongeren van 12-18
 Mensen met een licht verstandelijke beperking
 Pesten op de werkplek
  pesten en mobbing
  handreikingen en handvatten
 Dossier pesten
 Dossier medisch
 De gevolgen van pesten
 Aandacht voor pesten op scholen
 The biggest wake-up call ever
 Mijn verhaal
 Mijn gedicht
 Mijn muziek,video
 

Handreikingen en handvatten bij pesten op de werkplek.

 • Leg alles vast in een dagboek. Van je afschrijven helpt en het is belangrijk dat je weet wat er allemaal is gebeurd en gezegd.
 • Verzamel informatie voor een eventuele juridische procedure. Bewaar pestbriefjes, e-mails of andere bewijzen.
 • Neem geen impulsieve besluiten.
 • Zoek ook steun en vertel je verhaal buiten je werk bij bijvoorbeeld familie, vrienden, of (slachtoffer)hulpverlening.
 • Zorg voor jezelf. Ga naar de huisarts en de bedrijfsarts om evt. lichamelijke en psychische klachten te bespreken die het gevolg zijn van de situatie.
 • Voorkom dat je te lang in dezelfde situatie blijft zitten als je ervaart dat er niet wordt gewerkt aan het probleem op de werkvloer.
  Boor alle bronnen aan binnen de organisatie om je klacht kenbaar te maken zoals:
  • Leidinggevende
  • Vertrouwenspersoon
  • Klachtencommissie
  • Arbodienst, vergeet hierbij niet dat de arboarts werkt voor je werkgever.

 

Waar kunt u nog meer terecht voor advies en informatie

 • Het Juridisch Loket kan u informeren over rechtshulp.
 • De inspectie SCW (ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) kan informatie en advies geven.
 • College voor de Rechten van de Mens
  • Kleinesingel 1-3
   3572 CG Utrecht
   Postbus 16001
   3500 DA Utrecht
  • Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur
  • Telefoon: (030) 888 38 88
  • E-mail:
  • Internet: www.mensenrechten.nl