home
informatie
 De rechten van het kind
 Kinderen tot 12 jaar
 Jongeren van 12-18
 Mensen met een licht verstandelijke beperking
 Pesten op de werkplek
  pesten en mobbing
  handreikingen en handvatten
 Dossier pesten
 Dossier medisch
 De gevolgen van pesten
 Aandacht voor pesten op scholen
 The biggest wake-up call ever
 Mijn verhaal
 Mijn gedicht
 Mijn muziek,video
 

Een geintje? Of toch niet?

‘Je moet wel tegen een geintje kunnen’, krijgen mensen die gepest worden maar al te vaak te horen. Maar het is geen ‘geintje’ meer als je langere tijd slachtoffer bent van pesterijen op je werk. Als je wordt buitengesloten, gekleineerd en geïntimideerd. Dat kost je je zelfvertrouwen en je zelfrespect. En je wordt er ziek van: letterlijk en figuurlijk.

Pesten is geen fenomeen dat alleen tussen kinderen plaatsvindt, zoals zo vaak wordt gedacht. Pesten gebeurt overal. Ongeacht je leeftijd, geaardheid, beperking of functie (binnen een bedrijf). Pesten op de werkplek wordt ook wel ‘mobbing’ genoemd.

Eén op de elf werknemers wordt door een collega of leidinggevende gepest, aldus TNO. Uit onderzoek blijkt dat er in Nederland meer gepest wordt op het werk dan in veel andere Europese landen. Eén pestgeval kost de gemiddelde organisatie 45.000 euro.

Dit is af te leiden uit de resultaten van Europees onderzoek naar pesten en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), die TNO en CBS jaarlijks uitvoeren. Pesten komt veel voor en gebeurt overal: in het onderwijs, in de industrie, in de zorg en bij de overheid. De Arbowet van 2007 verplicht leidinggevenden te zorgen voor een veilige werkplek voor iedereen, met procedures en goede afspraken over omgangsvormen. Seksuele intimidatie, discriminatie en pesten zijn strafbaar. De Arbeidsinspectie controleert, maar ondanks de wet en controle komt pesten vaak voor.

Mobbing is vernederend, intimiderend en bedreigend gedrag, gericht op uitsluiting van een bepaald lid van de groep. Mobbing vertoont een typisch patroon waardoor het zich onderscheidt van andere vormen van geweld en conflicten. Terwijl de term pesterijen iets zegt over handelingen, wordt met mobbing vooral het proces bedoeld. Mensen kunnen elkaar wederzijds kapot pesten, maar bij mobbing delft één van de partijen het onderspit en dat niet alleen door toedoen van de pestkop. Ook de houding en gedrag van andere betrokkenen spelen daarbij een grote rol.

Heinz Leymann geldt als grondlegger en autoriteit op het vlak van het onderzoek naar en de strijd tegen pesterijen op het werk (mobbing). Hij spreekt over stigmatiseren, een slechte naam geven, doelbewust in diskrediet brengen en over isoleren tot hierop uiteindelijk uitsluiting volgt.  

Bron; mobbing of pesten op het werk, Sonja Emmerechts.