Producten voor onderwijs, K.D.V en S.B.O - Aandacht voor pesten

Ga naar de inhoud

Producten voor onderwijs, K.D.V en S.B.O

AANDACHT   VOOR   PESTEN

-
KENNISOVERDRACHT EN ANTI-PESTTOOLS
Vergroot het eigen beroepsmatig handelen met betrekking tot pesten en sociale veiligheid door te investeren in persoonlijke en professionele ontwikkeling

Handvatten, toolkits, interventies en het upgraden van vakinhoudelijke expertise zijn van groot belang bij het verminderen van pesten en het waarborgen van de sociale veiligheid op iedere school, opleiding, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang.
Ook het vergroten van de ouderbetrokkenheid is van belang.
Want voor een fijne en veilige ontwikkelomgeving is samenwerking met ouders en opvoeders een onmisbare schakel.

Ons assortiment is in ontwikkeling.
Wil je op de hoogte blijven van nieuwe producten?
Ontdek je persoonlijke ‘Pestbril’

Ontwikkel en vergroot jouw waarnemend en signalerend vermogen met betrekking tot pesten

Terug naar de inhoud