home
nieuws
 Landelijke dag 23 januari 2020
 Donatie Dr. C.J. Vaillantfonds
 In memoriam Mieke Elberts
 oproep radio funx
 Donatie-actie Carlos Platier Luna
 Week tegen pesten, interview met Glenn Eilbracht
 LFB en Stichting Aandacht voor Pesten
 Online boodschappen doen
 MakeMyDay
 MainStreet ambassadeur voor Aandacht voor Pesten
 Interview Coopervision
 Samenwerking Stichting Aandacht voor Pesten met DDDDD en Holland Dance
 Filmproject Stil Leed
 Terugblik
  Oproep Sky High tv Johnny de Mol
  23 januari 2017 Landelijke Dag Aandacht voor Pesten
  ANBI status
  Oproep PABO-ALPO student
  Workshop Pesten, en wat iedereen er eigenlijk van zou moeten weten
  Project P
  Themaweek Holland Doc 24
  CNN Documentaire 17 maart 2013
  Oproep BNN
  Oproep tegen cyberpesten
  Uitzending tv-programma over pesten
  Filmpje Dance Event en After Party 31 mei 2013
  Workshop 24 mei 2013
  Link Actueel Nieuws Nederland
  Nationale dag tegen pesten 19 april 2012
 

23 januari 2017!

Aftrap: Officiële Landelijke Dag, Aandacht voor Pesten bij mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb)

 

PRAAT, VRAAG EN VERTEL!

Wist je dat kinderen met een verstandelijke beperking 2 tot 3 keer zo vaak worden gepest als andere kinderen? (2011, maart, Amerikaans rapport ‘Walk a mile in their shoes’)

 

Bij mij in de woongroep heeft iemand zelfmoord gepleegd. Hij werd gepest. Hij was een vriend van mij. Nee, wij hebben geen hulp gekregen. Ik moet er steeds aan denken......’

2015, Themacafé over pesten: Deelnemer met een lvb

 

Wij hebben jouw hulp nodig, dit is te groot voor ons alleen. Wij willen dat er voor ALLE MENSEN aandacht is voor pesten. Doneer nu.

 

Waarom?

Er zijn in Nederland meer dan 100.000 mensen met een verstandelijke beperking. Bijna iedereen daarvan heeft te maken (gehad) met pesten. Soms in de jeugd, maar vaak gaat pesten door als men volwassen is. Het lijkt wel alsof de maatschappij het normaal vindt dat mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) worden buitengesloten, getreiterd en dat ze verlamd van angst niet deel durven nemen aan het leven. De doelgroep is niet mondig genoeg om voor zichzelf op te komen er is dringend hulp nodig om hieraan aandacht te geven.

 

Wat doen we met jouw donatie?

De Stichting Aandacht voor Pesten wil het speciaal aangepaste gedeelte voorde doelgroep dat nu op de website staat, gaan uit breiden. Meer informatie is hard nodig. Ook mensen met een lvb moeten weten wat pesten is, wat de gevolgen zijn, wat je dan voelt, wat het met je kan doen en... waar je terecht kunt. Iedereen heeft recht op een veilige leef-werk en leeromgeving. Oók de mensen met een licht verstandelijke beperking!

 

Wat willen we bereiken met een jaarlijks terugkerende landelijke dag?

Omdat er zo goed als niets is voor mensen met een lvb op het gebied van pesten, is het allerbelangrijkste dat er aandacht komt voor dit onderwerp. Dat we ook naar hun verhalen gaan luisteren!

  • Brede maatschappelijke aandacht voor pesten bij mensen met een lvb.
  • Mensen met een lvb bereiken en ze voor hulp en informatie bij pesten, verwijzen naar de website van de Stichting waarvan een deel speciaal is aangepast: www.aandachtvoorpesten.nl
  • Er moet structureel voorlichting en informatie gegeven worden op (V)SO scholen, bij instellingen, woongroepen, sociale werkplaatsen, stageadressen etc.
  • Uitbreiding kennis en expertise over het thema pesten bij begeleiders, verzorgenden en leidinggevenden.
  • Financiering vinden om het speciaal aangepaste deel van onze website voor mensen met een lvb uit te breiden en up to date te houden.
  • Landelijke implementatie van bijeenkomsten over pesten zoals het programma van ‘Gepest en dan?’ dat door financiering van het VSB-Fonds en Fonds NutsOhra is mogelijk gemaakt.

 

Doe met ons mee! Geef aandacht aan pesten bij mensen met een licht verstandelijke beperking.

Praat, vraag en vertel!