home
nieuws
 Landelijke dag 23 januari 2020
 Donatie Dr. C.J. Vaillantfonds
 In memoriam Mieke Elberts
 oproep radio funx
 Donatie-actie Carlos Platier Luna
 Week tegen pesten, interview met Glenn Eilbracht
 LFB en Stichting Aandacht voor Pesten
 Online boodschappen doen
 MakeMyDay
 MainStreet ambassadeur voor Aandacht voor Pesten
 Interview Coopervision
 Samenwerking Stichting Aandacht voor Pesten met DDDDD en Holland Dance
 Filmproject Stil Leed
 Terugblik
  Oproep Sky High tv Johnny de Mol
  23 januari 2017 Landelijke Dag Aandacht voor Pesten
  ANBI status
  Oproep PABO-ALPO student
  Workshop Pesten, en wat iedereen er eigenlijk van zou moeten weten
  Project P
  Themaweek Holland Doc 24
  CNN Documentaire 17 maart 2013
  Oproep BNN
  Oproep tegen cyberpesten
  Uitzending tv-programma over pesten
  Filmpje Dance Event en After Party 31 mei 2013
  Workshop 24 mei 2013
  Link Actueel Nieuws Nederland
  Nationale dag tegen pesten 19 april 2012
 

17 mei 2013

Workshop 'Pesten, en wat iedereen er eigenlijk van zou moeten weten', op vrijdag 24 mei 2013

Heb je meer behoefte aan expertise rondom het thema pesten? Zou je wel ouderavonden c.q. informatie-avonden over het onderwerp pesten willen geven? Meld je dan aan voor de workshop 'Pesten, en wat iedereen er eigenlijk van zou moeten weten', op 24 mei 2013.

De kosten: de kosten voor de workshop bedragen € 205,70 incl. BTW (incl. lunch)

Deze workshop is helaas vol De intentie is om aan het eind van dit jaar een soortgelijke workshop te organiseren. Als je je hiervoor wilt opgeven, is dit mogelijk. Stuur dan een mailtje naar

In deze workshop komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

De werking van de hersenen. Begrip en kennis van de neurobiologie geeft inzicht in het probleem van pesten, in de benadering én in de oplossing ervan. Kennis van deze materie maakt duidelijk hoe het komt dat pesten zo’n enorme impact kan hebben op ons fysieke, sociale en emotionele welzijn.

Waar houdt plagen op en wordt het pesten? Een intrigerende vraag….

Gevolgen van pesten op korte en lange termijn. Gepest zijn in de jeugd kan verregaande gevolgen hebben voor de kwaliteit van het hele verdere leven. Veel beslissingen brengen voor hen die gepest zijn bewust dan wel onbewust twijfels met zich mee. De kracht van vanzelfsprekendheid ontbreekt.

Pesten is (meestal) een groepsproces. Pesten wordt in stand gehouden door de groep. Hoe werkt pesten binnen een groep? Welke rollen heb je binnen de groep etc.?

Preventieve en curatieve benadering van pesten. Hoe pak je als hulpverlener de preventie en curatie van pesten aan, met in het achterhoofd de werking van de hersenen.

Naast het bovenstaande komen de volgende onderwerpen aan bod: de cijfers en de feiten over pesten, de risico-factoren en de signalen.

Intake: welke specifieke vragen met betrekking tot pesten geven meer inzicht in de hulpvraag?

Casussen: er worden verschillende casussen aangereikt, die uitgewerkt gaan worden.

Na de workshop heb je de expertise om cliënten met hun hulpvraag te begeleiden en om ouder- en informatieavonden rondom het thema pesten te verzorgen. Tevens kun je aangeven of je voor de Stichting Aandacht voor Pesten ouder- en/of informatieavonden wilt verzorgen.

Voor wie: hulpverleners die in aanraking komen met kinderen, jongeren en/of volwassenen die worden gepest, pester zijn of die een pestverleden hebben. De workshop is tevens bedoeld voor hulpverleners, die als interesseveld het onderwerp ‘pesten’ of ‘veiligheid’ hebben.

Door wie: de workshop wordt gegeven door Anja van de Weerd en Mieke Elberts, beiden Integratief Kinder- en Jeugdtherapeut/coach en tevens oprichters van de Stichting Aandacht voor Pesten.

Datum: vrijdag 24 mei 2013.

Locatie: dorpshuis ‘De oude School’, Kerkplein 4, 6672 LB HEMMEN (Overbetuwe, Gelderland).

Tijd: de zaal is geopend vanaf 9.45 uur. De koffie en thee staan klaar. De workshop zal om 10.00 uur van start gaan en is om 16.00 uur afgelopen.

De kosten: de kosten voor de workshop bedragen € 205,70 incl. BTW (incl. lunch)

 

Toekenning accreditatiepunten/studiepunten NFG voor workshop Stichting Aandacht voor Pesten.

 

Bovenstaande workshop ‘Pesten, en wat iedereen er eigenlijk van zou moeten weten’, wordt door de beroepsvereniging NFG gehonoreerd met 4 accreditatie/studiepunten.

 

Voor meer informatie over deze workshop kan je mailen naar