Zelfmoordgedachten? Bel met tel:113

aandacht voor pesten

Aandacht voor pesten hebben is óók aandacht voor sociale veiligheid en ongewenst gedrag!

Onze missie


De missie van Aandacht voor Pesten
is leveren van een positieve en betekenisvolle bijdrage aan de samenleving op het gebied van sociale veiligheid.
Wij streven voor iedereen, een inclusieve en veilige leef- leer- en speelomgeving na, waarin er blijvend aandacht is voor sociale veiligheid, ongewenst gedrag en pesten.
 

De kracht van Aandacht voor Pesten is het, met passie en plezier, vertalen van kennis en expertise naar praktische en educatieve toepassingen op het gebied van sociale veiligheid, ongewenst gedrag en pesten. 

 

Aandacht voor Pesten is een Landelijk Kennis & Informatiecentrum op het gebied van sociale veiligheid, ongewenst gedrag en pesten. Kinderen, jongeren, hun ouders, en volwassenen (waaronder ook senioren), organisaties en (onderwijs)instellingen kunnen bij ons terecht voor informatie, producten en inspiratie.

  • Aandacht voor Pesten heeft aandacht voor iedereen die te maken heeft, of heeft gehad, met pesten, zoals de gepeste, de pester en de omstanders 
  • In het bijzonder vragen wij warme aandacht voor pesten bij mensen met een L(VB)
  • Er is een speciaal deel van de website toegankelijk gemaakt voor mensen met een (L)VB
  • Hulp en ondersteuning kan worden gevonden bij één van de vele aangesloten hulpverleners

Aandacht voor Pesten is voortgekomen uit Stichting Aandacht voor Pesten die haar missie, visie en al haar activiteiten met een warm hart in 2021 heeft overgedragen. Ook de ambassadeur van de Stichting, Heleen Lubbers is met al haar expertise en enthousiasme aan Aandacht voor Pesten verbonden.

Aandacht voor Pesten vindt het belangrijk om wezenlijk bij te dragen aan het oplossen van het grote maatschappelijke en sociale probleem van ongewenst gedrag en pesten. Iedereen kan ermee te maken hebben (gehad). Misschien op de basisschool, buiten op het pleintje voor de flat, tijdens een stage, op het werk, tijdens de dagbesteding of op oudere leeftijd in een woonzorginstelling.
Uit onderzoek blijkt dat de gevolgen zeer ernstig kunnen zijn en levenslange mentale littekens en lichamelijke problemen kunnen veroorzaken.
Het tijdig herkennen, voorkomen en aanpakken van pesten is dus letterlijk van levensbelang voor heel veel mensen.

Iedereen heeft recht op een veilige woon-werk- en leefomgeving.