home
organisatie
 Samenwerking
 Steun onze Stichting
 ANBI
 De missie en uitdagingen van de Stichting Aandacht voor Pesten
 Help onze Stichting
 Recente activiteiten
 

De missie en uitdagingen van de Stichting Aandacht voor Pesten.

  • De Stichting Aandacht voor Pesten wil een lans breken voor iedereen die gepest is of wordt, door aandacht te vestigen op het onderwerp pesten. De Stichting wil een bijdrage leveren aan het welzijn van iedereen die op welke manier dan ook slachtoffer is van pesten. Het gaat hierbij niet alleen om kinderen, maar ook om volwassenen. Er zijn veel volwassenen die het gepeste kind in zich mee dragen of die gepest zijn op de werkvloer. Daarnaast is er aandacht nodig voor pesten op hogere leeftijd in bijvoorbeeld woonzorgcentra. Er zijn groepen mensen in onze samenleving die extra kwetsbaar zijn en daardoor eerder in aanraking komen met het thema pesten. Hierbij valt te denken aan: mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, iedereen die anders geaard is, mensen met een andere culturele achtergrond. Kortom: iedereen die anders is.

 

  • De Stichting is een overkoepelende, onafhankelijke organisatie waarbinnen alle visies, aanpakken, protocollen en programma’s een plek kunnen vinden. In onze visie is iedereen vrij in de keuze welke preventieve of curatieve werkwijze bij hem/ haar het beste past. Zo kunnen ook organisaties en instellingen een aanpak kiezen die past bij de eigen interne visie.

 

  • De volgende kernwaarden zijn terug te vinden in de wijze waarop de stichting zich profileert: mensvisie, respectvol, integer, denken in mogelijkheden, verbindend, inspirerend, mild, open minded.

 

  • De Stichting wil een verandering teweeg brengen in de manier waarop over pesten gedacht wordt. De impact van pesten kan enorm zijn en daarom streven wij naar het creëren van bewustwording voor de lange- en korte-termijn gevolgen van pesten. Dit proberen wij te bereiken door voorlichting te geven. Hierbij valt te denken aan scholen, Pabo’s, woonzorgcentra, instellingen en het bedrijfsleven.

 

  • De Stichting wil kinderen en volwassenen die het slachtoffer zijn (geweest) op een bijzondere manier supporten. Wij vragen bekende Nederlanders om een persoonlijk bericht of een videoboodschap beschikbaar te stellen, zodat we -iedereen die dit nodig heeft- een hart onder de riem kunnen steken.

 

  • De Stichting wil participeren in de maatschappelijke discussie rond het thema pesten. Zij wil een dialoog starten over de verregaande gevolgen van pesten, maar ook over de behandeling ervan.

 

  • De Stichting wil dat meer vormen van hulp voor slachtoffers van pesten worden opgenomen in het basispakket van de zorg, zodat men de hulp kan kiezen die het beste bij hem of haar past. Op dit moment is alleen psychologische hulp onderdeel van het basispakket. De Stichting Aandacht voor Pesten wil dat ook andere hulpvormen (zowel preventief als curatief) daarbij gevoegd worden.

 

  • Op de website willen wij hulpvragenden en hulpzoekenden met elkaar in contact brengen. Iedereen die hulp nodig heeft, kan op deze wijze direct een hulpverlener in zijn of haar eigen omgeving vinden. Alle hulpverleners hebben bewust gekozen om zich bij de stichting Aandacht voor Pesten aan te sluiten. Deze hulpverleners hebben het onderwerp “pesten” na aan het hart liggen.