Zelfmoordgedachten? Bel met tel:113

AANDACHT VOOR PESTEN

Aandacht voor pesten hebben is óók aandacht voor sociale veiligheid en ongewenst gedrag!

PESTEN OP HET WERK

Pesten op de werkplek is een probleem dat serieus genomen moet worden.

 
Pesten op de werkplek is een onderschat probleem.
Het is één van de belangrijkste redenen waarom mensen zich (vaak langdurig) ziek melden of van baan veranderen verlaten.
Pesten op het werk kan ernstige en ontwrichtende gevolgen hebben.

Een geintje? Of toch niet?

‘Je moet wel tegen een geintje kunnen’, krijgen mensen die gepest worden maar al te vaak te horen. Maar het is geen ‘geintje’ meer als je langere tijd slachtoffer bent van pesterijen op je werk. Dat kost je je zelfvertrouwen en je zelfrespect. En je kan er echt ziek van worden: letterlijk en figuurlijk.
Pesten is dus niet iets wat alleen op het schoolplein voorkomt, vaak wordt gedacht. Het pesten komt overal voor, zoals in het onderwijs, in de industrie, in de zorg en bij de overheid.
Wanneer pesten op de werkplek plaatsvindt wordt het ook wel ‘mobbing’ genoemd. Pesten kan.

Hoe kan pesten op het werk er uitzien?

Er is sprake van buitensluiten (voor iedereen wordt koffie gehaald, maar niet voor jou)
Het werken wordt je zo onaangenaam mogelijk gemaakt
Je werkplek wordt onprettig gemaakt door je bijvoorbeeld in een kamertje apart te zetten

 • Er is sprake van kleineren
 • Er is sprake van intimideren
 • Je wordt niet aangesproken met je eigen naam, maar met een bijnaam
 • Er wordt over je geroddeld
 • Je krijgt zoveel werk dat je het echt niet allemaal af kan maken
 • Er is sprake van lichamelijk geweld
 • Je spullen worden kapot gemaakt of verdwijnen zomaar
 • Er is sprake van seksuele intimidatie. Ook ongewenste opmerkingen over een leuk truitje valt hieronder
 • Er worden ‘grapjes’ met je uitgehaald

Iedere organisatie of instelling is wettelijk verplicht seksuele intimidatie te melden

Wanneer er sprake is van seksuele intimidatie (bij jeugd en bij volwassenen) moet dit verplicht worden gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dit is onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 
Meld seksuele intimidatie: Iedereen heeft recht op een veilige plek in de samenleving

Even wat cijfers

Eén op de elf werknemers wordt door een collega of leidinggevende gepest, aldus TNO. Uit onderzoek blijkt dat er in Nederland meer gepest wordt op het werk dan in veel andere Europese landen. Eén pestgeval kost de gemiddelde organisatie 45.000 euro.
Dit is af te leiden uit de resultaten van Europees onderzoek naar pesten en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), die TNO en CBS jaarlijks uitvoeren.
De Arbowet van 2007 verplicht leidinggevenden te zorgen voor een veilige werkplek voor iedereen, met procedures en goede afspraken over omgangsvormen.
Seksuele intimidatie, discriminatie en pesten zijn strafbaar. De Arbeidsinspectie controleert, maar ondanks de wet en controle komt pesten vaak voor.

Een onveilige werkplek

Wanneer er onvoldoende wordt gedaan om pesten op de werkplek tegen te gaan, kan melding worden gedaan bij de Inspectie SZW onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Handreikingen en handvatten bij pesten op de werkplek

 • Leg alles vast in een dagboek. Van je afschrijven helpt echt!
 • Hou bij wat er allemaal is gebeurd en gezegd is. Noteer ook wanneer het allemaal was
 • Verzamel informatie voor een eventuele juridische procedure. Bewaar pestbriefjes, e-mails of andere bewijzen
 • Neem geen impulsieve besluiten, zoals bijvoorbeeld ontslag nemen
 • Zoek ook steun en vertel je verhaal buiten je werk bij bijvoorbeeld familie, vrienden, of (slachtoffer)hulpverlening
 • Neem iemand mee wanneer je een belangrijk gesprek hebt
 • Zorg voor jezelf. Ga naar de huisarts en de bedrijfsarts om eventuele lichamelijke en psychische klachten te bespreken die het gevolg zijn van de situatie
 • Voorkom dat je te lang in dezelfde situatie blijft zitten als je ervaart dat er niet wordt gewerkt aan het probleem op de werkvloer
 • Boor alle bronnen aan binnen de organisatie om je klacht kenbaar te maken, zoals: de leidinggevende. de vertrouwenspersoon, de klachtencommissie en Arbodienst. Vergeet hierbij niet dat de Arboarts werkt voor je werkgever

Waar kunt u nog meer terecht voor advies en informatie

 • Het Juridisch Loket kan u informeren over rechtshulp.
 • De inspectie SCW (ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) kan informatie en advies geven.
 • College voor de Rechten van de Mens
  Kleinesingel 1-3
  3572 CG Utrecht
  Postbus 16001
  3500 DA Utrecht
  Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur
  Telefoon: 030 888 38 88
  E-mail: info@mensenrechten.nl 
  Internet: www.mensenrechten.nl