Zelfmoordgedachten? Bel met tel:113

PRIVACY VERKLARING

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.
Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt. Wij gaan dus zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens!
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de
Telecommunicatiewet. Aandacht voor Pesten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
Antoon Markusstraat 21
06-42671403
Anja van de Weerd is het contactpersoon met betrekking tot de gegevensbescherming van Aandacht voor Pesten.
Zij is te bereiken via info@aandachtvoorpesten.nl
PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Aandacht voor Pesten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
− Voor- en achternaam
− Adresgegevens
− Telefoonnummer
− E-mailadres
− Bedrijfsnaam, Kamer van Koophandel-nummer en BTW-nummer
− Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: info@aandachtvoorpesten.nl 
Wij verwijderen dan deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Aandacht voor Pesten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
− Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven
− Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
− Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, zoals we dit zijn overeengekomen
− Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst
− Om goederen en diensten bij je af te leveren, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst
− Je bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, en telefoonnummer, die je invult bij een productaankoop, worden gebruikt op de factuur
− Belastingaangifte: Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving, op basis van de wettelijke verplichting daartoe
 
HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Aandacht voor Pesten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
− Je bedrijfsgegevens (KvK-nummer, bedrijfsnaam): 7 jaar (belastingwetgeving)
− Je voor- en achternaam: zolang je ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief
− E-mailadres: zolang je ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief
− Overige persoonsgegevens: 1 jaar na afronding van de overeenkomst, zodat wij eventuele gegevens van jou kunnen terugvinden
Het delen van persoonsgegevens met derden
Aandacht voor Pesten verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.
− Administratiekantoor: om aangifte omzetbelasting te kunnen doen
− Facturatiesysteem: om facturen en offertes te kunnen maken
− Bank: om facturen te kunnen verwerken
COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Aandacht voor Pesten gebruikt alleen technische en functionele
cookies. Mochten wij analytische cookies inzetten dan gebruiken wij alleen die cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Informatie omtrent het in- en uitschakelen en het
verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je
hebt aangemeld voor een gratis online workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen,
kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. Je e-mailadres wordt uit ons bestand verwijderd en zal niet
worden bewaard. Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem van Mailerlite. Meer informatie over het privacy beleid van Mailerlite kun je vinden op hun
website.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Aandacht voor Pesten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@aandachtvoorpesten.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Aandacht voor Pesten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
SOCIALE MEDIA
Op de website van Aandacht voor Pesten en in onze e-mails zijn sociale media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram, Twitter respectievelijk LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Aandacht voor Pesten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij beveiligen jouw persoonsgegevens op de volgende wijzen:
− De website van Aandacht voor Pesten maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Dit kun je zien in de adresbalk (boven in het scherm van je computer) door het ‘https’ en het hangslotje
− Verder maken wij nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi
− Wij gebruiken sterke wachtwoorden
− Wij hebben de softwarebeveiliging uit handen gegeven aan een gespecialiseerd bedrijf
− Wij werken onze plug-ins en thema’s van de website regelmatig bij
− Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Aandacht voor Pesten verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via: info@aandachtvoorpesten.nl
Anja van de Weerd 
September 2021