Zelfmoordgedachten? Bel met tel:113

AANDACHT VOOR PESTEN

Aandacht voor pesten hebben is óók aandacht voor sociale veiligheid en ongewenst gedrag!

Samenwerking

 

 

HiRO

HiRO is een nieuwe lesmethode gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling voor het Primair Onderwijs (PO). Een initiatief dat is ontwikkeld door Schooljudo. Sinds 2004 ondersteunt het erkende programma Schooljudo het PO en VO in het creëren van een veilig pedagogisch klimaat. Schooljudo gelooft dat dit de basis vormt om ieder kind en elke klas in zijn kracht te zetten. De nieuwe methode brengt Schooljudo, bewegend- en ervarend leren met de zeven Schooljudo waarden de klas in. De zeven waarden zijn: Vertrouwen, Samenwerken, Respect, Beheersing, Weerbaarheid, Discipline en Plezier. Stuk voor stuk belangrijke waarden voor iedereen. Het op maat gemaakte programma is toegespitst op de wensen en behoeften van elke klas voor een volledig schooljaar. Zowel in het klaslokaal als op de judomat.
 
De methodiek
HiRO bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door een combinatie tussen praten, ervaren, reflecteren en doen leren de kinderen meer over onze kernwaarden: Vertrouwen, Samenwerken, Respect, Beheersing, Weerbaarheid, Discipline en Plezier. Deze waarden zijn ontstaan vanuit het judo, een eeuwenoude waarden gedreven sport, die ontwikkeld is als onderwijsmethodiek
 
Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO)
HiRO is een onderbouwde methode vanuit Stichting Leerplan Ontwikkeling. De kernen die de SLO per leerjaar op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling heeft geformuleerd zijn verweven in de lessen van de methode HiRO.

 

 

Wendy van der Klift
Specialist sociale veiligheid en sektarische groepen

Wendy is al jaren verbonden aan Aandacht voor Pesten en heeft met veel projecten meegewerkt.
Mede dankzij haar geweldige expertise is het Handboek ‘Samen bouwen aan een succesvol Pestprotocol – (L)VB’ tot stand gekomen.
Ook bij de ontwikkeling en de totstandkoming van de sociale veiligheidstool de PestenBingo is zij betrokken geweest. 
Naast haar inzet voor Aandacht voor Pesten is Wendy, kindercoach en psychosociale hulpverlener. Familiesystemen en sektarische groepen hebben haar speciale aandacht.