Landelijke dag Aandacht voor pesten - Aandachtvoorpesten

Ga naar de inhoud
AANDACHT   VOOR   PESTEN

-
IN DE SPOTLIGHT  19 MEI LANDELIJKE DAG AANDACHT VOOR PESTEN BIJ MENSEN MET EEN (L)VB
Op 19 mei is de jaarlijks terugkerende Landelijke Dag Aandacht voor Pesten bij mensen met (Licht) Verstandelijke Beperking.

Op deze dag wordt het in opdracht van Stichting Aandacht voor Pesten ontwikkelde en geschreven Handboek ‘Samen bouwen aan een succesvol Pestprotocol-(L)VB’ gepresenteerd.
Hoe gek het ook mag klinken, een belangrijke praktische en daarnaast preventieve tool als een pestprotocol voor mensen met een (L)VB, blijkt niet te bestaan.

Onze vraag aan een ieder: Besteed aandacht aan pesten bij mensen met een (Licht) Verstandelijke Beperking (L)VB.
Help mee het onzichtbare leed ontstaan door pesten zichtbaar te maken en de positie van mensen met een (L)VB in de samenleving te versterken.
Waarom?
In Nederland zijn er een kleine 2,5 miljoen mensen zwakbegaafd of (licht) verstandelijk beperkt, waarvan 1,5 miljoen mensen enige vorm van langdurige hulp in de domeinen, wonen, werken en dagbesteding krijgen.
Mensen met een (Licht) Verstandelijke Beperking hebben, net als ieder ander, hetzelfde recht op bescherming, hulp, steun, aandacht en borging van de sociale veiligheid  in hun woon- en werkomgeving en dagbesteding.

Uit de vele gesprekken die de Stichting de afgelopen 10 jaar heeft gevoerd met mensen met een (L)VB, blijkt dat er dringend aandacht nodig is voor pesten en de gevolgen daarvan bij deze groep kwetsbare mensen.
In de Rapportage van het VN-Verdrag Handicap staat geschreven dat veel mensen met een beperking zich niet gehoord, niet betrokken en nog steeds gediscrimineerd voelen.

Om tegemoet te komen aan de roep om hulp vanuit de mensen met een (L)VB en de grote vraag naar praktische handvatten van de betrokken organisaties en instellingen, heeft de Stichting Aandacht voor Pesten de taak op zich genomen om een format te ontwikkelen dat ondersteunt het op maat bouwen van een ‘levend’ Pestprotocol met  sociale veiligheid als rode draad.

In het Handboek ‘Samen bouwen aan een succesvol Pestprotocol-(L)VB’ wordt het Format Pestprotocol Aandacht voor Pesten-(L)VB geïntroduceerd.
Het Pestprotocol Aandacht voor Pesten-(L)VB is bedoeld voor organisaties en instellingen die mensen met een (L)VB ondersteunen, in de domeinen wonen, werk en dagbesteding.
Het pestprotocol wordt in samenwerking met cliënten, bewoners en medewerkers gebouwd. In het Pestprotocol-(L)VB beschrijft de organisatie wat er wordt gedaan om pesten te  herkennen, voorkomen en aan te pakken en wat de rol daarin is van cliënten met een (L)VB en de medewerkers.

In het Handboek staat aangegeven welke onderwerpen er beschreven moeten worden met betrekking tot sociale veiligheid en pesten om een succesvol pestprotocol te verkrijgen.
De daarbij behorende Kennisbouwstenen leveren hiervoor de benodigde informatie, praktische handvatten en inspiratie. Hierin worden ook lastige taboe-onderwerpen, zoals zelfdoding, trauma, en de rol van de begeleider niet uit de weg gegaan.

De inhoud van de Kennisbouwstenen is gebaseerd op de actuele kennis en de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten over pesten.
De visie en uitgangspunten van de organisatie met betrekking tot sociale veiligheid en pesten vormen het fundament van het Pestprotocol-(L)VB.
Het uiteindelijke Pestprotocol-(L)VB zal een levend en actief document zijn binnen de organisatie.
Een document met een warm zorghart, welke door het gezamenlijk bouwen breed wordt gedragen door alle betrokkenen.
Dit Handboek zou op iedere locatie, afdeling of woongroep aanwezig moeten zijn.
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Heleen Lubbers (dochter van oud-premier Lubbers) hebben een voorwoord geschreven om de importantie van dit Handboek te benadrukken.
Dit Handboek is nu te verkrijgen voor de introductieprijs van 69,- euro incl. BTW en verzendkosten

Wilt u het Handboek bestellen mail naar info@aandachtvoorpesten.nl
Terug naar de inhoud