Zelfmoordgedachten? Bel met tel:113

AANDACHT VOOR PESTEN

Aandacht voor pesten hebben, is óók aandacht voor sociale veiligheid en ongewenst gedrag!

AANDACHT VOOR PESTEN BIJ SENIOREN

1 op de 5 ouderen in een verzorgingshuis wordt gepest

Uit onderzoek is gebleken dat 1 op de 5 ouderen in een verzorgingshuis gepest wordt.

De verzorgden zeggen zelfs dat het 2 op de 5 ouderen is.
En ja, dat is veel te veel en enorm treurig en schrijnend.

Buitensluiten is ook pesten!

Wat is pesten en hoe ziet dat eruit in een verzorgingshuis? Het gaat om pesten wanneer iemand steeds weer, dus structureel, te maken heeft met zaken als: roddelen, spullen die moedwillig kapot worden gemaakt, treiteren, of bij een activiteit als de bingo, stoelen bezet houden. Uit onderzoek is gebleken dat de ernstigste vorm van pesten buitensluiten is. Iedereen wil diep van binnen graag mee doen en ‘ergens’ bij horen. Daarvan worden buitengesloten wordt als heel naar ervaren en geeft veel stress.
De redenen van pestgedrag kunnen divers zijn: onzekerheid, frustratie, angst, afgunst, verveling, stress. Ook medicijngebruik kan een rol spelen.
Als oudere heb je te maken met een kleiner wordende wereld, een lijf dat niet meer zo goed werkt, misschien het wegvallen van een partner, eenzaamheid, depressieve gevoelens en dan moet je ook nog blij zijn met een plekje in een verzorgingshuis waar je niet voor hebt gekozen. Daarnaast zit je ook nog aan tafel met mensen waar je echt helemaal niks mee hebt. De groep wijzigt constant en de zorg doet z’n best, maar heeft het erg druk. Zie daar maar eens als oudere blijmoedig mee om te gaan. Toch?

Wat kunt u doen?

Herkenbaar? Heeft u zelf te maken met pesten? Kent u iemand die er mee te maken heeft? Heeft u een ‘niet pluis’ -gevoel?

  • Blijf er niet mee rondlopen! Ga in gesprek met iemand waar u vertrouwen in hebt: de huisarts, de vertrouwenspersoon van de instelling of de dominee. Samen kunt u kijken wat er moet gebeuren om het pesten te stoppen.
  • Ouderen kunnen zich schamen voor het feit dat ze worden gepest en dat dan voor zich houden. Wees alert wanneer iemand zich terugtrekt en ga in gesprek.
  • Breng de zorg en het management op de hoogte! Als u dat spannend vindt, vraag of iemand met u mee wil gaan. Vraag om actie en spreek af dat u erop terugkomt!
  • Er moet natuurlijk gesproken worden met de pester. Heb oprechte aandacht voor hem of haar. Het pestgedrag komt ergens vandaan.
  • Zijn er huisregels? Zij waarborgen een veilige woonomgeving
    Informeer of het verzorgingshuis een pestprotocol heeft. Daarin staat hoe ze met pesten omgaan
  • Uw verhaal vertellen kan echt opluchten. Mail het naar: info@aandachtvoorpesten.nl 

Jeugdervaringen met pesten laten diepe sporen achter bij senioren

Veel senioren hebben herinneringen aan pesten in de kindertijd en met name tijdens de schooltijd. En dat is niet gek. In de hoop het pesten te minimaliseren spant de overheid zich pas vanaf 2015 actief in voor sociaal veilige scholen. Goed nieuws natuurlijk voor iedereen die vanaf dat moment in de schoolbanken zit. Maar ja, hoe zit het nu met de mensen van voor die tijd?

‘Ik heb nooit kinderen willen hebben. Stel je voor dat die ook zouden worden gepest.’

Het is belangrijk dat ook senioren met hun verhaal over pesten kwijt kunnen. De vele vaak traumatische herinneringen aan de schooltijd verjaren namelijk niet. Opgesloten worden in het fietsenhok, je spullen terugvinden in de wc-pot, het drama van de gymles, de kinderen uit de buurt die je het leven zuur maakten, vastgebonden en achtergelaten worden aan een boom. Het zijn schrijnende verhalen die eerder regel zijn dan uitzondering.

Pesten kan ontwrichtende gevolgen hebben voor de toekomst. Vaak wordt er gezwegen over een pestverleden, waarbij schuld en schaamte voor wat er is gebeurd een rol spelen. Een onzichtbare zware last wordt een leven lang meegetorst. Met alle gevolgen van dien.

Na 40 jaar nog last van de gevolgen van pesten!

Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de negatieve effecten van pesten. Het blijkt dat zelfs na veertig jaar de gevolgen ervan nog meetbaar zijn bij de slachtoffers.
Het is geconstateerd dat er door pesten veranderingen/ beschadigingen in de hersenen zijn die voor veel ellende zorgen. De gevolgen kunnen zijn: eenzaamheid, depressie, angst- en paniekstoornissen, faalangst, onzekerheid, gebrek aan veerkracht, angst voor sociale situaties, gewichtsproblemen, hart- en vaatziekten.

De gevolgen van pesten zijn eigenlijk een soort van ‘ingewikkeld’

Wat het ingewikkeld maakt is dat het soort problemen op mentaal en lichamelijk gebied eigenlijk bij veel ouderen wel herkenbaar zijn. Maar, dat de oorsprong ervan kan liggen bij pesten is bij veel minder mensen bekend. En dat is jammer, want herkenning (en erkenning!) van de oorzaak kan enorm helpen bij het behandeling en vermindering van klachten.

De gepeste en de pester: de positieve boodschap

Al met al, nou niet echt een heel opwekkend verhaal. En toch is er zeker ook een positieve boodschap. Inzicht in de oorsprong van uw problemen geeft ook een opening naar een oplossing.
Het is goed mogelijk dat u na het lezen van het bovenstaande stil gaat staan bij uw eigen pestverleden. Wellicht zijn de gevolgen van pesten voor u pijnlijk herkenbaar en dat geldt overigens voor de gepeste maar ook voor de pester. Want ook iemand die vroeger gepest heeft kan tot waardevolle inzichten komen. Het is nooit te laat om ‘het spijt me’ te zeggen. Ook zien we vaak dat pesters de behoefte hebben om zich in te zetten tegen pesten of om op andere manieren te laten merken dat aandacht voor pesten belangrijk is.

Wat u zelf kunt doen!

De eerste stappen zijn: herkenning, erkenning en acceptatie van datgene dat u overkomen is en bij u heeft achtergelaten.
Actief aan de slag gaan met datgene wat u als beperking ervaart, kan helpen. Heeft u moeite met sociale situaties?
Is het lastig om grenzen aan te geven? Het kan helpen om een zelfverdedigingscursus voor senioren te volgen.
Ook yoga of een meditatiecursus kunnen helpen om spanning, angst en stress te verminderen.